Adwokat Marcin Jakubicz · Prawo karne, rozwód, alimenty, spadki, sprawy cywilne, gospodarcze, upadłość, odszkodowanie i zadośćuczynienie, kredyty frankowe, postępowania frankowe, pozew, apelacja, tymczasowe aresztowanie, postępowania sądowe, umowa, sporządzanie umów, pożyczka, najem, dzierżawa, porady prawne · Warszawa, Śródmieście, Ochota, Żoliborz, Wola, Mokotów, Bielany, Włochy, Ursus, Ursynów, Wilanów, Praga, Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek, Wawer, Białołęka, Rembertów, Wesoła, mazowieckie

Jako adwokat, specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Obsługuję klientów indywidualnych oraz osoby prawne na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego oraz całej Polski. Zapraszam do kontaktu.

Czy można skrócić czas trwania zakazu prowadzenia pojazdów?

Zakaz prowadzenia pojazdów to środek karny orzekany w przypadku skazania za szereg przestępstw oraz wykroczeń dotyczących bezpieczeństwa w komunikacji. W niektórych przypadkach sądy orzekają ten środek obligatoryjnie (obowiązkowo), przede wszystkim, jeżeli sprawca przestępstwa lub wykroczenia popełnia czyn w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka odurzającego.

Zgodnie z kodeksem karnym, zakaz prowadzenia pojazdów orzec można na okres od roku do lat 15 (w tym przynajmniej na 3 lata za jazdę w stanie nietrzeźwości/po użyciu narkotyków), a w przypadku ponownej jazdy lub spowodowania śmiertelnego wypadku pod wpływem – zakaz ten orzeka się dożywotnio. Kodeks wykroczeń z kolei przewiduje możliwość orzeczenia zakazu na okres od pół roku do lat 3.

W tym wpisie chciałbym przybliżyć kwestię tego, czy w przypadku orzeczenia w wyroku zakazu prowadzenia pojazdów da się ten zakaz skrócić, a jeśli tak – w jaki sposób.

Odpowiedź jest twierdząca – tak, można skrócić czas trwania zakazu prowadzenia pojazdów, ale tylko ten orzeczony na podstawie kodeksu karnego (a więc za przestępstwo). Kodeks wykroczeń nie przewiduje takiej możliwości.

Czas trwania zakazu prowadzenia pojazdów – orzeczony na podstawie kodeksu karnego (a więc za przestępstwo) – generalnie można skrócić. Takiej możliwości nie przewiduje kodeks wykroczeń, a więc jeżeli zakaz (od 6 miesięcy do lat 3) został orzeczony za wykroczenie trzeba go wykonać do końca.

Skrócenie czasu trwania zakazu prowadzenia pojazdów – jak i kiedy?

Jak wskazano wyżej, kodeks karny przewiduje możliwość skrócenia czasu trwania zakazu prowadzenia pojazdów. Od tej zasady jest jednak wyjątek – nie można skrócić zakazu orzeczonego w wymiarze 3 – 15 lat w związku z popełnieniem przestępstwa w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub ucieczką z miejsca wypadku. Skrócić można jedynie zakaz orzeczony dożywotnio.

Jeżeli zakaz w wymiarze 3 – 15 lat został orzeczony m. in. w związku z popełnieniem przestępstwa w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – nie można go skrócić. Skrócić można jedynie zakaz orzeczony dożywotnio. W sytuacji orzeczenia zakazu na tej podstawie warto rozważyć złożenie wniosku o tzw. blokadę alkoholową (o czym niżej).

Natomiast przed wydaniem wyroku, warto starać się o warunkowe umorzenie postępowania – wtedy sąd w ogóle nie musi orzec zakazu, a jeżeli już to taki zakaz orzeknie w wymiarze nieprzekraczającym dwóch lat!

Skrócenie zakazu – z uwzględnieniem powyższych uwag dotyczących m. in. skazania za przestępstwo popełnione w stanie nietrzeźwości – przedstawia się następująco:

  • zakaz orzeczony w wymiarze 1 rok – 2 lata – brak możliwości skrócenia;
  • zakaz orzeczony w wymiarze 2 – 15 lat – można skrócić po upływie połowy okresu, na który orzeczono środek karny, jeżeli skazany przestrzegał w tym czasie porządku prawnego; nie można skrócić, jeżeli zakaz został orzeczony w związku z popełnieniem przestępstwa w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub ucieczką z miejsca wypadku;
  • zakaz orzeczony dożywotnio – można skrócić po upływie 15 lat, jeżeli skazany przestrzegał w tym czasie porządku prawnego i nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które orzeczono środek karny.

W celu skrócenia (a w zasadzie uznania środka karnego za wykonany) należy – po spełnieniu powyższych przesłanek – złożyć stosowny wniosek do sądu i odpowiednio go umotywować.

Jak skrócić zakaz orzeczony w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka orzekającego? Blokada alkoholowa

Jak wspomniałem wyżej, nie można skrócić zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego w związku z przestępstwem drogowym popełnionym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Taka osoba nie jest jednak bez wyjścia, może bowiem starać się – po upływie połowy czasu na jaki orzeczono zakaz – o tzw. blokadę alkoholową, czyli, innymi słowy, o możliwość prowadzenia pojazdów wyposażonych w urządzenie uniemożliwiające uruchomienie silnika w przypadku, gdy kierujący jest pod wpływem alkoholu. Blokadzie alkoholowej oraz warunkom, jakie należy spełnić, by uzyskać zezwolenie sądu na prowadzenie pojazdów w nią wyposażoną poświęcę osobny wpis na moim blogu.

W sytuacji, gdyby potrzebowali Państwo pomocy w zakresie przygotowania wniosku lub obrony przed sądem, zachęcam do kontaktu z moją kancelarią – mailowo: marcin@adwokat-jakubicz.pl, telefonicznie: +48 692 404 899 albo za pomocą formularza kontaktowego w dziale KONTAKT.


Kancelaria zastrzega, iż powyższy wpis nie stanowi porady prawnej, mogącej mieć zastosowanie do konkretnej sprawy. W celu umówienia się na indywidualną poradę proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Stan prawny: styczeń 2023 roku

 

 

 

 

al. Jana Pawła II 80 lok. F35 00-175 Warszawa
+48 692 404 899

Godziny otwarcia:

Pn - Pt9:00 - 20:00
W sytuacji nagłej - zatrzymania przez Policję lub tymczasowego aresztowania - proszę o kontakt także w innych godzinach.