Adwokat Marcin Jakubicz · Prawo karne, rozwód, alimenty, spadki, sprawy cywilne, gospodarcze, upadłość, odszkodowanie i zadośćuczynienie, kredyty frankowe, postępowania frankowe, pozew, apelacja, tymczasowe aresztowanie, postępowania sądowe, umowa, sporządzanie umów, pożyczka, najem, dzierżawa, porady prawne · Warszawa, Śródmieście, Ochota, Żoliborz, Wola, Mokotów, Bielany, Włochy, Ursus, Ursynów, Wilanów, Praga, Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek, Wawer, Białołęka, Rembertów, Wesoła, mazowieckie

Jako adwokat, specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Obsługuję klientów indywidualnych oraz osoby prawne na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego oraz całej Polski. Zapraszam do kontaktu.

PRAWO CYWILNE TO MOJA SPECJALIZACJA

Prawo cywilne to szeroka dziedzina, z którą mamy do czynienia na co dzień – pomagam przebrnąć przez jej zawiłości, sporządzam pozwy i umowy, walczę o odszkodowania, pomagam nabyć spadek lub zachowek, występuję przed sądami oraz udzielam wsparcia w innych kwestiach.

SPRAWY CYWILNE  – ADWOKAT WARSZAWA
PRAWO CYWILNE OGÓLNE, RZECZOWE, ZOBOWIĄZANIA, SPADKOWE
POZEW, ODPOWIEDŹ NA POZEW, SPRZECIW OD WYROKU NAKAZOWEGO, APELACJA
SPORZĄDZANIE UMÓW
POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE, NIERUCHOMOŚCIOWE I WIECZYSTOKSIĘGOWE


Prawo cywilne to bardzo szeroka dziedzina prawa, z którą stykamy się – świadomie lub nie – na co dzień, chociażby robiąc zakupy w sklepie, wynajmując mieszkanie czy nawet dając komuś prezent. Problem zaczyna się wtedy, kiedy jedna ze stron umowy, z różnych względów, nie wywiązuje się z niej, narażając tym samym tę drugą stronę na szkodę, przede wszystkim szkodę materialną.

Naruszono Twoje dobra osobiste? Jesteś w konflikcie ze współwłaścicielami nieruchomości? Wynająłeś komuś mieszkanie, a najemca przestał płacić i nie wiesz co z tym zrobić? Zleciłeś remont łazienki, a wykonawca nie wywiązał się z umowy? Spadkobiercy nie chcą wypłacić Ci zachowku? A może uważasz, że ktoś wbrew prawu przeciwko egzekucję lub – pomimo, że powinien – nie chce wypłacić Ci należnego odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę? Jeżeli tak to najpewniej potrzebujesz pomocy adwokata, specjalisty z zakresu prawa cywilnego! Jestem zawsze gotowy by udzielić Ci niezbędnego wsparcia!

NAPISZ DO MNIE – marcin@adwokat-jakubicz.pl lub ZADZWOŃ – +48 692 404 899!

Oferta mojej kancelarii mieszącej się w Śródmieściu w Warszawie skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych – osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek.

Czy potrzebujesz adwokata w sprawie cywilnej?

Jak wspomniałem, prawo cywilne to dziedzina szeroka, a więc czasem skomplikowana. Sam kodeks cywilny zawiera ponad tysiąc artykułów i jeszcze więcej paragrafów, a przecież prawo cywilne obejmuje wiele innych ustaw. Jako adwokat, pomagam przebrnąć przez meandry prawa cywilnego, wyjaśniając przede wszystkim wszelkie jego instytucje oraz starając się doradzić najlepsze wyjście z sytuacji w jakiej znalazł się mój klient – i to niezależnie od tego czy chodzi o niedużą umowę pożyczki czy najmu, czy większy kontakt, np. związany z pracami budowlanymi. Jeżeli danego problemu nie da się rozwiązać ugodowo, pomimo przeprowadzonych negocjacji lub mediacji, zastępuję moich klientów w postępowaniu sądowym (procesowym lub nieprocesowym), a następnie – jeżeli jest taka potrzeba – także w postępowaniu egzekucyjnym.

Prawo cywilne jednak to nie tylko stosunki umowne, bo oprócz części zobowiązaniowej kodeks cywilny dzieli się także na część ogólną, rzeczową (np. kwestie dotyczące współwłasności, posiadania, zasiedzenia) oraz prawo spadkowe. Prawo cywilne to także dziesiątki innych ustaw, jak ustawa o lokatorach, prawo bankowe, prawo wekslowe i innych. Jako specjalista w zakresie prawa cywilnego, pomagam rozwiązać każdy problem i walczę o Twoje prawa oraz pieniądze!

Odpowiedź więc na postawione pytanie brzmi – tak! Adwokat, jako profesjonalista, pozwoli Ci uniknąć błędów, jakie możesz popełnić w toku całego postępowania cywilnego, wynegocjuje lub wywalczy w sądzie należne Ci pieniądze, a następnie – w razie problemów – je wyegzekwuje. Nie zawsze sprawa jest tak prosta, jak może się na pierwszy rzut oka wydawać, dlatego ważne jest by spojrzał na nią fachowiec i sformułował prawidłowe żądania, oparte na właściwej podstawie prawnej. To samo dotyczy wszystkich innych postępowań cywilnych, np. w zakresie zniesienia współwłasności czy podziału majątku wspólnego lub spadkowego – lepiej powierzyć tę sprawę profesjonaliście, by uzyskać jak najbardziej korzystne rozstrzygnięcie! Ponad to wszystko, adwokat wesprze Cię w sądzie, przygotuje Cię do sprawy i wyjaśni, jak należy postępować na sali sądowej. Przygotuje też w sposób prawidłowy wszystkie pisma pod względem formalnym, odpowiednio przedstawi materiał dowodowy.

Masz z kimś spór o sposób wykonania umowy, ktoś ci nie zapłacił za usługę, twój sąsiad zachowuje się w sposób uciążliwy, nie możesz porozumieć się z rodziną co do sposobu korzystania z nieruchomości? A może jesteś stroną w postępowaniu cywilnym, potrzebujesz pomocy w napisaniu pozwu, odpowiedzi na pozew, wniosku lub umowy? Skontaktuj się ze mną, doradzę i pomogę rozwiązać twój problem oraz wywalczyć należne ci prawa i pieniądze!

Kiedy należy zwrócić się po pomoc do adwokata w sprawie cywilnej?

Najlepiej, jak najszybciej! Sporą część spraw da się rozwiązać pozasądownie, na etapie mediacji i poprzez odpowiednie prowadzenie negocjacji, co może doprowadzić do zawarcia korzystnej dla stron sporu ugody i zakończyć sprawę bez konieczności uiszczania – często niemałych – opłat sądowych.

Jeżeli jednak pojawi się konieczność skierowania sprawy do sądu lub taka jest już w toku to musisz wiedzieć, że w postępowaniu cywilnym, w tym gospodarczym, niezwykle istotne jest sporządzenie w sposób prawidłowy pozwu czy odpowiedzi na pozew, a w szczególności przedstawienie odpowiednich dowodów, gdyż w dalszej części postępowania może wystąpić trudność w ich powołaniu. Dlatego pomoc adwokata może okazać się nieoceniana już od samego początku postępowania, a także w jego toku, kiedy trzeba reagować na różne sytuacje procesowe, np. wnieść zarzuty do niekorzystnej dla nas opinii biegłego czy też sporządzić apelację lub kasację od błędnego wyroku.

Czasem zdarza się też tak, że po wygranej sprawie – np. o zapłatę czy o eksmisję – pojawią się problemy z wyegzekwowaniem zasądzonych roszczeń lub odwrotnie – roszczenie jest niesłusznie egzekwowane od nas lub w niewłaściwej wysokości. Również na etapie postępowania egzekucyjnego może więc pojawić się potrzeba zwrócenia się o pomoc do adwokata, który wesprze wierzycieli i dłużników w postępowaniu przed komornikiem.

Innymi słowy – do adwokata najlepiej zwrócić się już na samym początku sprawy, przede wszystkim po to, by zaoszczędzić czas i pieniądze, jednak pomoc profesjonalisty może okazać się konieczna na każdym etapie postępowania.

W jaki sposób pomagam i jakimi sprawami się zajmuję?

Poniżej przedstawiam przykładowe wskazanie usług z zakresu prawa cywilnego świadczonych przeze mnie i moją kancelarię:

 • kompleksowe prowadzenie spraw cywilnych, w tym gospodarczych,
 • prowadzenie negocjacji i mediacji na etapie przedsądowym w celu wypracowania korzystnej dla każdej ze stron ugody,
 • sporządzenie przedsądowych wezwań do zapłaty lub zaprzestania naruszania dóbr osobistych,
 • sporządzanie pozwów, pozwów w postepowaniu upominawczym i nakazowym, pozwów w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie,
 • sporządzanie wniosków w postępowaniach nieprocesowych (m. in. o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie),
 • przygotowywanie sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, odpowiedzi na pozew, odpowiedzi na wniosek, innych pism procesowych,
 • reprezentacja przed sądem, przygotowywanie materiału dowodowego w sprawie,
 • sporządzanie umów;

Prawo cywilne – ogólne

 • prowadzenie spraw z zakresu naruszenia dóbr osobistych, uzyskanie zadośćuczynienia,
 • postępowania w przedmiocie uznania za zmarłego osoby zaginionej;

Prawo cywilne – rzeczowe

 • naruszenie prawa własności lub posiadania (w tym eksmisje),
 • spory w zakresie zarządzania rzeczą (nieruchomością) wspólną, zwrot nakładów,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • zasiedzenie nieruchomości,
 • immisje,
 • użytkowanie, zastaw,
 • służebności osobiste, gruntowe (ustanowienie drogi koniecznej), przesyłu,
 • hipoteka;

Zobowiązania umowne i czyny niedozwolone

 • prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań (w tym wszystkich sporów dotyczących zawartych umów),
 • bezpodstawne wzbogacenie, świadczenie nienależne,
 • czyny niedozwolone – m. in. szkoda wyrządzona przez małoletnich (dzieci), przez zwierzęta, przez organy władzy publicznej itd.,
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 • dochodzenie kar umownych i odsetek,
 • cesje wierzytelności,
 • skarga pauliańska (działanie na niekorzyść wierzyciela),
 • prowadzenie spraw dotyczących: umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, leasingu i innych,
 • rękojmia, gwarancja, reklamacja,
 • wypowiedzenie i rozwiązanie umów najmu, eksmisje najemców,
 • umowy o dożywocie,
 • papiery wartościowe.

Prawo spadkowe

W ramach prawa spadkowego pomagam spadkodawcom, jak i spadkobiercom – m. in. doradzam w zakresie sporządzenia ważnego prawnie testamentu, pomagam nabyć spadek, wywalczyć należny zachowek oraz przeprowadzić dział majątku spadkowego.

Więcej szczegółów o ofercie mojej kancelarii w zakresie prawa spadkowego przeczytasz tutaj.

Postępowanie egzekucyjne, powództwa przeciwegzekucyjne

Świadczę kompleksową pomoc w toku postępowań egzekucyjnych. Pomagam wierzycielom wyegzekwować należne im pieniądze i prawa, jak i dłużnikom bronić się przed niesłuszną egzekucją komorniczą – np. poprzez powództwa przeciwegzekucyjne (pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności).

Więcej szczegółów o świadczonej przeze mnie pomocy z zakresu antywindykacji i egzekucji przeczytasz tutaj.

Odszkodowania i zadośćuczynienie

Moja kancelaria adwokacka w Warszawie prowadzi szereg spraw odszkodowawczych. Pomagam uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie i dożywotnią rentę za wypadki komunikacyjne (uszczerbek na zdrowiu, śmierć) i inne.

Więcej szczegółów o ofercie mojej kancelarii w zakresie odszkodowań przeczytasz tutaj.

Prawo nieruchomościowe i wieczystoksięgowe

Zapewniam kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa nieruchomościowego. Badam status prawny danej nieruchomości i praw z nią związanych, a następnie, w zależności od potrzeb:

 • reguluję stan prawny nieruchomości (m. in. poprzez powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym),
 • wypełniam i składam stosowne wnioski do ksiąg wieczystych, np. o wpis prawa własności,
 • reprezentuję nabywców i zbywców w transakcjach nieruchomościami,
 • przygotowuję umowy związane z nieruchomościami oraz procesem inwestycyjno-budowlanym,
 • ustanawiam zabezpieczenia na nieruchomościach lub znoszę obecne obciążenia (np. prawa osobiste, służebności hipotekę),
 • przeprowadzam postępowania o: zniesienie współwłasności, podział majątku / dział spadku, zasiedzenie, ustanowienie lub zniesienie służebnościnaruszenie posiadania,
 • przeprowadzam postepowania powiązane z umowami najmu, dzierżawy i użyczenia: o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, o wydanie i opróżnienie lokalu, postępowania eksmisyjne,
 • reprezentuję przed sądem powodów i pozwanych w sprawach dotyczących nieruchomości (w tym robót remontowych i budowlanych).

„Sprawy frankowe”

Moja kancelaria w sposób kompleksowy pomaga osobom w tzw. „sprawach frankowych”. Prowadzę sprawy o unieważnienie lub przewalutowanie kredytu, by w uwolnić Cię od Twojego zobowiązania! Dokonuję analizy umowy, a następnie kieruję pozew do sądu, udzielając Ci wsparcia w toku całego postępowania! Jeżeli ciąży Ci twój kredyt, comiesięczne raty, chcesz w końcu odzyskać swobodę finansową  – skontaktuj się ze mną niezwłocznie!

Więcej szczegółów o pomocy udzielanej przez moją kancelarię w Warszawie w „sprawach frankowych” przeczytasz tutaj.

Potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego? Skontaktuj się z kancelarią adwokata Marcina Jakubicza!

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie cywilnej, skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu: +48 692 404 899, drogą e-mailową: marcin@adwokat-jakubicz.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej. Opisz mi krótko swój problem, wskażę pierwsze kroki, jakie należy podjąć w sprawie, a także przedstawię warunki współpracy oraz wynagrodzenia. Wycena nic nie kosztuje, a rozpoczęcie współpracy na zaproponowanych przeze mnie warunkach następuje dopiero w momencie wyraźnej akceptacji z Państwa strony i podpisania stosownej umowy!

al. Jana Pawła II 80 lok. F35 00-175 Warszawa
+48 692 404 899

Godziny otwarcia:

Pn - Pt9:00 - 20:00
W sytuacji nagłej - zatrzymania przez Policję lub tymczasowego aresztowania - proszę o kontakt także w innych godzinach.