Adwokat Marcin Jakubicz · Prawo karne, rozwód, alimenty, spadki, sprawy cywilne, gospodarcze, upadłość, odszkodowanie i zadośćuczynienie, kredyty frankowe, postępowania frankowe, pozew, apelacja, tymczasowe aresztowanie, postępowania sądowe, umowa, sporządzanie umów, pożyczka, najem, dzierżawa, porady prawne · Warszawa, Śródmieście, Ochota, Żoliborz, Wola, Mokotów, Bielany, Włochy, Ursus, Ursynów, Wilanów, Praga, Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek, Wawer, Białołęka, Rembertów, Wesoła, mazowieckie

Jako adwokat, specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Obsługuję klientów indywidualnych oraz osoby prawne na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego oraz całej Polski. Zapraszam do kontaktu.

PRAWO KARNE

Prawem karnym zajmuję się przeszło od 10 lat. Pomagam na każdym etapie postępowania karnego, tak oskarżonym i skazanym, jak i pokrzywdzonym przestępstwem.

SPRAWY KARNE – OBRONA W SPRAWACH KARNYCH – ADWOKAT WARSZAWA
POMOC POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM I OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ
POMOC SKAZANYM W POSTĘPOWANIU WYKONAWCZYM – WNIOSKI O DOZÓR ELEKTRONICZNY, ODROCZENIE WYKONANIA KARY


Jako adwokat, udzielam kompleksowej pomocy prawnej z zakresu prawa karnego i prawa karnego skarbowego na każdym etapie postępowania – począwszy od zatrzymania przez organy ścigania, a na wsparciu na etapie wykonywania kary kończąc, niezależnie od rodzaju stawianych zarzutów czy rodzaju orzeczonej kary.

Moja kancelaria zlokalizowana w Warszawie świadczy też aktywną pomoc wszystkim pokrzywdzonym przestępstwem, w tym ofiarom przemocy domowej (przestępstwo znęcania się).

Dlaczego potrzebujesz adwokata w postępowaniu karnym, karnoskarbowym i wykroczeniowym?

Adwokat pomoże Ci przede wszystkim obrać odpowiednią strategię procesową w celu osiągnięcia oczekiwanego rezultatu. Podpowie, jakie dowody należy przedstawić w sądzie czy prokuraturze, jak się bronić przed stawianymi zarzutami, by uniknąć kary, przede wszystkim kary najsurowszej, czyli bezwzględnego pozbawienia wolności.

Czasem dowody popełnienia przestępstwa są na tyle jednoznaczne, że szanse na uniewinnienie są małe. Prawo karne przewiduje jednak wiele rozwiązań, które w przypadku wykazania winy pozwalają na uniknięcie kary więzienia – można starać się o warunkowe umorzenie postępowania, orzeczenie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (czyli popularnych „zawiasów”) czy orzeczenie – zamiast kary pozbawienia wolności – kary prac społecznych (ograniczenia wolności) lub grzywny. Doświadczony adwokat oceni, na podstawie akt sprawy, jaki rozwiązanie będzie najlepsze; pomoże także w negocjacjach z prokuratorem lub w przekonaniu sądu do orzeczenia kary w uzgodnionym wymiarze, jeżeli zdecydujesz się dobrowolnie poddać karze.

Proszę też pamiętać, że czasem to nie orzeczona kara będzie tą największą dolegliwością, a orzeczony wraz z nią środek karny, np. w postaci zakazu prowadzenia pojazdów lub zakazu wykonywania konkretnego zawodu. Pomagam uniknąć tych. utrudniających codzienne funkcjonowanie, zakazów!

MOŻESZ NA MNIE LICZYĆ! Jako twój obrońca zapewniam pełne wsparcie prawne na każdym etapie postępowania i robię wszystko, by rezultat sprawy był dla ciebie jak najbardziej korzystny!

Kiedy należy zwrócić się po pomoc do adwokata w sprawie karnej?

Jak najszybciej! Na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia wskazuję, że w sprawach karnych bardzo istotne znaczenie ma już sam początek postępowania, kiedy podejrzanemu stawiane są zarzuty oraz następuje złożenie przez niego pierwszych wyjaśnień. Czasem nawet jedno, błędzie wypowiedziane i zaprotokołowane zdanie może mieć poważne konsekwencje w dalszym toku postępowania, tak samo jak pominięcie jakiejś okoliczności, która tak naprawdę jest istotna z faktycznego i prawnego punktu widzenia. Obecność obrońcy da Ci pewność, że przesłuchanie przebiegnie prawidłowo, że nie zostaną naruszone Twoje prawa oraz pozwoli uniknąć nieprzewidzianych i poważnych konsekwencji, o których możesz nawet nie zdawać sobie sprawy!

Prawem zatrzymanego, szczególnie, jeżeli grozi mu tymczasowe aresztowanie, jest skorzystanie z pomocy adwokata już przed pierwszym przesłuchaniem. W sytuacji, kiedy zatrzymano lub aresztowano kogoś z członków Twojej rodziny lub z kręgu znajomych – proszę dzwonić, nawet poza godzinami pracy mojej kancelarii!

Dostałeś wezwanie na policję lub do prokuratury, zostałeś zatrzymany albo zatrzymano lub aresztowano kogoś z członków twojej rodziny? Skontaktuj się ze mną niezwłocznie pod numerem telefonu – +48 692 404 899, mailowo – marcin@adwokat-jakubicz.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na dole strony. Nie wahaj się, pierwsza rozmowa nic nie kosztuje, a czas w takim wypadku może mieć decydujące znaczenie!

Oczywiście, pomoc adwokata może okazać się niezbędna na każdym etapie, nawet po wyroku sądu I instancji, choćby po to, abym ocenił czy sąd rejonowy lub okręgowy wydał prawidłowy wyrok oraz sporządził apelację. Dlatego nie wahaj się, zadzwoń lub napisz, na pewno Ci pomogę!

Jakimi przestępstwami się zajmuję?

Przez wiele lat mojej praktyki byłem obrońcą w wielu rodzajach spraw, m. in. sprawach o przestępstwa:

 • przeciwko życiu i zdrowiu: zabójstwospowodowanie uszczerbków na zdrowiu, uszkodzeń ciała, udział w bójce lub pobiciu,
 • przeciwko mieniu: oszustwa, kradzieże, rozboje,
 • przeciwko rodzinie: znęcanie się (przemoc domowa), niealimentacja,
 • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji: prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, wypadki komunikacyjnekatastrofy w ruchu lądowym,
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów i ochronie informacji: fałszerstwo dokumentów, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, ukrywanie majątku, pranie brudnych pieniędzy,
 • narkotykowe: sprawy związane z posiadaniem i handlem narkotykami (zarówno marihuaną, jak i narkotykami cięższymi).

Bronię też moich klientów w związku z zarzutami udziału w grupie przestępczej. Prowadzę z powodzeniem postępowania karnoskarbowe i wykroczeniowe.

Pomoc w postępowaniu wykonawczym

Świadczę też pomoc skazanym i osadzonym w ramach postępowania karnego wykonawczego – pomagam m. in. sporządzać wnioski o odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary, wnioski o dozór elektroniczny, przeprowadzam postępowania o wydanie wyroku łącznego czy udzielam wsparcia w postępowaniach o zmianę kary grzywny lub ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności. Skontaktuj się ze mną by kara, którą musisz wykonać, została odroczona, skrócona lub by była, jak najmniej dolegliwa!

Pomoc pokrzywdzonym i ofiarom przemocy domowej

Nie zapominam o drugiej stronie procesu karnego. Świadczę pomoc prawną również na rzecz pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych), w tym ofiar przemocy domowej (przestępstwa znęcania się psychicznego i fizycznego). Ustanawiając się pełnomocnikiem pokrzywdzonych, chronię ich praw i walczę o to, by otrzymali właściwą rekompensatę za krzywdę, która ich spotkała – zarówno, jeśli chodzi o poczucie sprawiedliwości, jak i stosowną rekompensatę pieniężną w postaci odszkodowania czy nawiązki. Przeprowadzam z powodzeniem sprawy o eksmisję przemocowych członków rodziny, egzekwuję zakaz zbliżania się oraz inne, przewidziane prawem środki.

W przypadku zniesławienia i zniewagi, przygotowuję prywatne akty oskarżenia i reprezentuję oskarżyciela prywatnego przed sądem.

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem (oskarżycielem posiłkowym) lub ofiarą przemocy domowej? Jako twój pełnomocnik udzielę ci wsparcia oraz udzielę pomocy prawnej w celu ukarania sprawcy, jego eksmisji ze wspólnie zajmowanego lokalu, ustanowienia zakazu zbliżania się do ciebie i dzieci oraz uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę!

W jaki sposób pomagam?

Poniżej przedstawiam przykładowe wskazanie usług z zakresu prawa karnego świadczonych przeze mnie i moją kancelarię:

 • doradztwo prawne, wyjaśnienie instytucji prawa karnego, obranie odpowiedniej strategii procesowej, przygotowanie i złożenie dowodów w sprawie,
 • sporządzenie pism procesowych, odpowiedzi na akt oskarżeniazażaleńapelacji oraz kasacji od wyroków w postępowaniach karnych, wniosków o wznowienie postępowania karnego,
 • reprezentacja klientów w postępowaniu przygotowawczym (przed prokuratorem i Policją) oraz w postępowaniu sądowym, przesłuchiwanie świadków.

Podejrzani, oskarżeni, skazani

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz wykroczeniowych,
 • sporządzanie zażaleń na postanowienia w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania,
 • składanie wniosków o uchylenie środków zapobiegawczych (np. dozoru Policji lub poręczenia majątkowego / kaucji), zażaleń na środki zabezpieczające,
 • obrona oskarżonego na etapie postępowania sądowego w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz wykroczeniowych,
 • obrona w sprawach gospodarczych,
 • obrona w sprawach narkotykowych (posiadanie oraz handel środkami odurzającymi),
 • obrona w związku z zarzutem działania w ramach grupy przestępczej,
 • obrona skazanego na etapie postępowania wykonawczego – sporządzanie wniosków o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwę oraz odroczenie wykonania kary, wstrzymanie wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności, reprezentacja na posiedzeniach, np. w przedmiocie zamiany kary grzywny lub ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności,
 • postępowania w zakresie wydania wyroku łącznego;

Pokrzywdzeni

 • reprezentacja pokrzywdzonych (w tym ofiar przemocy domowej) na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, w tym składanie stosownych wniosków dowodowych oraz wniosków o zasądzenie od oskarżonego odpowiedniej kwoty odszkodowania lub nawiązki, nałożenia na niego środków karnych (np. zakazu zbliżania się), a w przypadku przestępstw przemocy w rodzinie – prowadzenie postępowań o eksmisję;

Oskarżyciele prywatni i subsydiarni

 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia (przestępstwa zniesławienia i zniewagi, uszczerbki na zdrowiu, naruszenie nietykalności cielesnej) i reprezentacja oskarżyciela prywatnego/subsydiarnego przed sądem;
 • uzyskanie od oskarżonego odszkodowania lub nawiązki;

Nieletni i ich rodzice

 • obrona nieletnich w postępowaniu wyjaśniającym, rozpoznawczym (opiekuńczo-wychowawczym i poprawczym) oraz wykonawczym.

 

Potrzebujesz pomocy w sprawie karnej? Skontaktuj się z adwokatem Marcinem Jakubiczem!

Jeżeli – jako podejrzany, oskarżony czy też jako pokrzywdzony – potrzebujesz pomocy w sprawie karnej, skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu: +48 692 404 899, drogą e-mailową: marcin@adwokat-jakubicz.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej. Opisz mi krótko swój problem, wskażę pierwsze kroki, jakie należy podjąć w sprawie, a także przedstawię warunki współpracy oraz wynagrodzenia. Wycena nic nie kosztuje, a rozpoczęcie współpracy na zaproponowanych przeze mnie warunkach następuje dopiero w momencie wyraźnej akceptacji z Państwa strony i podpisania stosownej umowy!

 

al. Jana Pawła II 80 lok. F35 00-175 Warszawa
+48 692 404 899

Godziny otwarcia:

Pn - Pt9:00 - 20:00
W sytuacji nagłej - zatrzymania przez Policję lub tymczasowego aresztowania - proszę o kontakt także w innych godzinach.