Adwokat Marcin Jakubicz · Prawo karne, rozwód, alimenty, spadki, sprawy cywilne, gospodarcze, upadłość, odszkodowanie i zadośćuczynienie, kredyty frankowe, postępowania frankowe, pozew, apelacja, tymczasowe aresztowanie, postępowania sądowe, umowa, sporządzanie umów, pożyczka, najem, dzierżawa, porady prawne · Warszawa, Śródmieście, Ochota, Żoliborz, Wola, Mokotów, Bielany, Włochy, Ursus, Ursynów, Wilanów, Praga, Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek, Wawer, Białołęka, Rembertów, Wesoła, mazowieckie

Jako adwokat, specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Obsługuję klientów indywidualnych oraz osoby prawne na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego oraz całej Polski. Zapraszam do kontaktu.

SPRAWY GOSPODARCZE, OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW, UPADŁOŚCI

Moja kancelaria obsługuje podmioty gospodarcze w sposób kompleksowy – od rejestracji po bieżącą obsługę prawną biznesu. Reprezentuję przedsiębiorców indywidualnych i spółki w postępowaniach gospodarczych i karno-gospodarczych przed sądami i innymi instytucjami. Doradzam i przeprowadzam postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe.

PRAWO GOSPODARCZE – ADWOKAT WARSZAWA
REJESTRACJA SPÓŁEK W KRS, KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW
PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ GOSPODARCZYCH I KARNYCH
UPADŁOŚCI, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA


W obecnych uwarunkowaniach prawnych, prowadzenie własnej firmy może być nie lada wyzwaniem – począwszy od założenia swojej własnej działalności, a skończywszy na bieżącym prowadzeniu własnego biznesu. Przepisy prawa ciągle się zmieniają, na przedsiębiorców nakładane są coraz to nowe obowiązki. Pomoc prawna przy prowadzeniu firmy może okazać się konieczna, by uniknąć niepotrzebnych kłopotów i stresu z nimi związanego.

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych – od rejestracji po bieżącą obsługę prawną biznesu

Moja kancelaria mieszcząca się w Śródmieściu w Warszawie świadczy kompleksową pomoc prawną w obsłudze podmiotów gospodarczych. Posiadam doświadczenie w tym zakresie – obsługuję przedsiębiorców indywidualnych, spółki cywilne oraz spółki prawa handlowego. Doradzam w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności, następnie przygotowuję stosowne dokumenty w celu skutecznej rejestracji podmiotu i ustawienia jego organów, rejestruję spółki za pośrednictwem platform S24 oraz Portalu Rejestru Sądowych, a na dalszym etapie – doradzam w zakresie bieżącego prowadzenia spraw firmy. Opracowuję stosowne umowy, uchwały, regulaminy i inne akty wewnętrzne, wspieram w negocjacjach, sporządzam umowy i je opiniuję, a także reprezentuję przedsiębiorstwa, spółki i inne podmioty przed właściwymi organami, w tym sądami.

Reprezentacja przed sądami – sprawy gospodarcze, cywilne i karne

Niejednokrotnie zdarza się, że indywidualny przedsiębiorca czy spółka wejdzie w spór ze swoim kontrahentem czy innym podmiotem. Jeśli nie uda się porozumieć w tym zakresie ugodowo lub kontrahent unika np. płatności, koniecznym może okazać się skierowanie sprawy do sądu. Reprezentuję przedsiębiorców w sporach sądowych w sprawach gospodarczych i cywilnych, jak również członków zarządu i innych organów w sprawach z Kodeksu spółek handlowych – jak np. w zakresie ich odpowiedzialności w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki (art. 299).

Jako specjalista z zakresu prawa karnego, świadczę także pomoc prawną w w sprawach związanych z przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu – m. in. oszustwom gospodarczym, korupcji, prania brudnych pieniędzy, udaremniania zaspokojenia spłaty wierzycieli (ukrywania majątku) i innych. Spółka może być też pokrzywdzona przestępstwem, a więc być oskarżycielem posiłkowym i dochodzić odszkodowania od sprawcy czynu zabronionego.

Moja kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w obsłudze podmiotów gospodarczych. Reprezentuję przedsiębiorców w sporach sądowych w sprawach gospodarczych, jak również członków zarządu i innych organów w sprawach z Kodeksu spółek handlowych. Świadczę też pomoc z zakresu prawa karnego gospodarczego (przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, m. in. oszustwa gospodarcze, sprawy korupcyjne, pranie brudnych pieniędzy, udaremnienie zaspokojenia wierzycieli i inne).

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe (upadłość konsumencka)

Niestety, zdarza się tak, że firma popadnie w długi, czasem na tyle duże, że stanie się niewypłacalna. Wtedy jedynym wyjściem może okazać się przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego (zmierzającego do porozumienia się z wierzycielami i uratowania firmy), bądź postępowania upadłościowego (polegającego na wyprzedaży majątku firmy i – najczęściej – jej zamknięcia). Również osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą, w wypadku niewypłacalności może ogłosić tzw. upadłość konsumencką. Jeżeli więc Twoja firma lub Ty znalazłeś się w trudnej sytuacji materialnej, zgłoś się do mnie, doradzę, a w razie potrzeby przeprowadzę odpowiednie postępowanie.

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji, nie masz możliwości spłacania narastających zobowiązań, skontaktuj się ze mną, jako specjalistą, bym mógł ocenić czy są podstawy do ogłoszenia upadłości – pomogę ci to umorzyć długi oraz uniknąć poważnych konsekwencji prawnych.

Przy obsłudze przedsiębiorców współpracuję z notariuszami i syndykami.

W jakich sprawach gospodarczych pomagam?

Zapewniam kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw gospodarczych, restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz zajmuję się bieżącą obsługą przedsiębiorców. Oferuję:

Sprawy gospodarcze (w tym sądowe), restrukturyzacyjne i upadłościowe

 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi (sprawy gospodarcze, cywilne, karne), sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz innymi organami – np. administracji publicznej czy Urzędem Skarbowym,
 • sporządzanie pism przedprocesowych i procesowych w toku postępowań sądowych, w tym środków odwoławczych (zażaleń, apelacji oraz skarg kasacyjnych),
 • uczestnictwo w negocjacjach w celu polubownego zakończenia sporu gospodarczego,
 • dochodzenie prawomocnie zasądzonych należności (np. z tytułu niezapłaconej faktury czy niewywiązania się z kontraktu budowlanego) w postępowaniu egzekucyjnym,
 • kompleksowe przeprowadzanie postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych, w tym upadłości konsumenckiej;

Bieżąca obsługa przedsiębiorców

 • przeprowadzenie procesu rejestracji spółek, w tym przygotowanie stosownych dokumentów (m. in. umów oraz statutów) i rejestrację spółek za pośrednictwem platformy S24, jak i Portalu Rejestrów Sądowych,
 • wsparcie w ramach bieżących problemów prawnych, sporządzenie opinii prawnych, analizę planowanych przedsięwzięć z prawnego punktu widzenia, udział w negocjacjach,
 • sporządzanie oraz analiza umów i kontraktów handlowych,
 • sporządzenie uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
 • obsługę organów spółek prawa handlowego,
 • badanie przedsiębiorstw i spółek oraz sporządzanie raportów prawnych (legal due diligence).
 • doradztwo oraz przeprowadzenie procesów łączenia, podziału i przekształcenia podmiotów gospodarczych.

Potrzebujesz pomocy w sprawie gospodarczej lub upadłościowej albo wsparcia prawnego w prowadzeniu firmy? Skontaktuj się z adwokatem Marcinem Jakubiczem!

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie gospodarczej lub upadłościowej albo wsparcia w prowadzeniu swojej firmy, skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu: +48 692 404 899, drogą e-mailową: marcin@adwokat-jakubicz.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej. Opisz mi krótko swoją sprawę, wskażę pierwsze kroki, jakie należy podjąć, a także przedstawię warunki współpracy oraz wynagrodzenia. Wycena nic nie kosztuje, a rozpoczęcie współpracy na zaproponowanych przeze mnie warunkach następuje dopiero w momencie wyraźnej akceptacji z Państwa strony i podpisania stosownej umowy, bądź uzgodnienia warunków!

W zakresie stałej obsługi przedsiębiorstwa, wycena jest zawsze indywidualna, zależna od czynników takich jak typ działalności, liczba kontrahentów oraz zakresu niezbędnego wsparcia prawnego. Zachęcam do kontaktu!

al. Jana Pawła II 80 lok. F35 00-175 Warszawa
+48 692 404 899

Godziny otwarcia:

Pn - Pt9:00 - 20:00
W sytuacji nagłej - zatrzymania przez Policję lub tymczasowego aresztowania - proszę o kontakt także w innych godzinach.