Adwokat Marcin Jakubicz · Prawo karne, rozwód, alimenty, spadki, sprawy cywilne, gospodarcze, upadłość, odszkodowanie i zadośćuczynienie, kredyty frankowe, postępowania frankowe, pozew, apelacja, tymczasowe aresztowanie, postępowania sądowe, umowa, sporządzanie umów, pożyczka, najem, dzierżawa, porady prawne · Warszawa, Śródmieście, Ochota, Żoliborz, Wola, Mokotów, Bielany, Włochy, Ursus, Ursynów, Wilanów, Praga, Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek, Wawer, Białołęka, Rembertów, Wesoła, mazowieckie

Jako adwokat, specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Obsługuję klientów indywidualnych oraz osoby prawne na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego oraz całej Polski. Zapraszam do kontaktu.

CENNIK

Zachęcam do zapoznania się z cennikiem usług prawniczych Kancelarii Adwokackiej adwokata Marcina Jakubicza.

CENNIK – ADWOKAT WARSZAWA


Ile kosztuje adwokat?

Z pewnością wielu z Państwa, zanim zdecyduje się skorzystać z pomocy adwokata, zadaje sobie pytania – ile to będzie kosztować, ile kosztuje adwokat?

Wysokości honorarium nie da się określić jednoznacznie, zależna jest ona bowiem od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz nakładu pracy potrzebnego do jej należytego poprowadzenia. Wycenienie usługi możliwe jest dopiero po konsultacji z Państwem, wysłuchaniu Państwa oczekiwań (żądań) oraz przeanalizowaniu stanu faktycznego i przedstawionych dokumentów.

Wychodząc jednak na przeciwko Państwa oczekiwaniom, przedstawię pokrótce zasady ustalania honorarium w mojej kancelarii oraz orientacyjne wynagrodzenie w zależności od rodzaju sprawy.

Proszę jednak pamiętać od podstawowej zasadzie, jaką się kieruję – pierwszy kontakt telefoniczny (+48 692 404 899) lub mailowy (marcin@adwokat-jakubicz.pl) z moją kancelarią, podczas którego przedstawicie mi Państwo swój problem prawny, jest darmowy. Dopiero kiedy zapoznam się ze stanem faktycznym Państwa sprawy, przedstawię warunki naszej dalszej współpracy do Państwa akceptacji.

Koszt porady prawnej, udzielonej po zapoznaniu się przez adwokata Marcina Jakubicza ze stanem faktycznym sprawy, zaczyna się od 250 zł. Kwota za poradę przedstawiana jest przed wykonaniem usługi.

Jak wygląda rozliczenie z adwokatem?

Są tak naprawdę dwa podstawowe modele ustalania wynagrodzenia za usługi świadczone przez adwokata – ryczałtowe oraz godzinowe:

  • rozliczenie ryczałtowe – określenie stałej kwoty za dany etap postępowania (np. postępowanie przed sądem I instancji) lub za konkretne czynności w sprawie (np. stawiennictwo na rozprawach), płatne jednorazowo z góry; rozliczenie ryczałtowe stosowane jest również przy stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych (np. miesięczny ryczałt za prowadzenie sprawy spółki);
  • rozliczenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od umówionej z klientem stawki za każdą godzinę pracy oraz roboczogodzin, jaką adwokat poświęci na daną czynność. Ten model rozliczania stosowany jest np. w sprawach karnych, gdzie trudno przewidzieć, ile potrwa rozprawa oraz przy sporządzaniu pism procesowych lub umów;
  • rozliczenie mieszane (ryczałtowe i godzinowe) – połączenie dwóch powyższych modeli, np. jednorazowa opłata za przyjęcie sprawy, obejmująca pewną pulę roboczogodzin, a kolejne czynności podejmowane przez adwokata rozliczane są już wg. modelu godzinowego.

Rodzaj rozliczenia ustalany jest zawsze indywidualnie, na początkowym etapie współpracy.

Dodatkowym wynagrodzeniem adwokata może być, jeżeli klient wyrazi na to zgodę, tzw. success fee, czyli – innymi słowy – premia za sukces. To wynagrodzenie wypłacane jest po zakończeniu sprawy, w przypadku zasądzenia i wyegzekwowania od przeciwnika jakiejś kwoty pieniężnej. Wynagrodzenie success fee stanowi więc % od wygranej i jest stosowane w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym odszkodowawczych. Proszę jednak pamiętać, że adwokat ma prawny zakaz prowadzenia sprawy wyłącznie na zasadzie success fee.

Czy istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia adwokata na raty?

Oczywiście. Moja kancelaria adwokacka oferuje możliwość rozłożenia uzgodnionej kwoty wynagrodzenia na wygodne dla Państwa raty.

Wynagrodzenie adwokata w poszczególnych rodzajach spraw

Wynagrodzenie adwokata Marcina Jakubicza – w zależności od rodzaju zleconej sprawy – ustalane jest następująco:

Sprawy cywilne, gospodarcze, odszkodowawcze

W sprawach cywilnych, i powiązanych z nimi sprawach gospodarczych czy odszkodowawczych, najczęściej stosowanym modelem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe (ew. mieszane). Jeśli chodzi o wysokość tego wynagrodzenia, pewną wskazówką są stawki minimalne określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, który to akt prawny warunkuje wysokość wynagrodzenia od wartości przedmiotu sporu (kwoty, którą Państwo dochodzicie od drugiej strony lub którą przeciwnik dochodzi od Państwa):

do 500 zł – 90 zł;
powyżej 500 zł do 1.500 zł – 270 zł;
powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 900 zł;
powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.800 zł;
powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł;
powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 5.400 zł;
powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł – 10.800 zł;
powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł – 15.000 zł;
powyżej 5.000.000 zł – 25.000 zł.

Oczywiście, sprawy cywilne są różne, nie zawsze przedmiotem żądania jest zapłata kwoty pieniężnej. Są sprawy proste, ale są też skomplikowane, w których rozwiązać należy kilka złożonych problemów prawnych – dlatego dokładne określenie wynagrodzenia możliwe jest dopiero po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy.

W niektórych sprawach cywilnych dodatkowym honorarium dla adwokata, uzgodnionym z klientem, może być też success fee. Ten rodzaj wynagrodzenia ma zastosowanie szczególnie w sprawach odszkodowawczych – adwokat za przyjęcie sprawy może uzgodnić wynagrodzenie w mniejszej wysokości, które następnie zostanie uzupełnione po wygraniu sprawy i wypłacie pieniędzy przez sprawcę szkody lub jego ubezpieczyciela.

Sprawy karne

W sprawach karnych można ustalić wynagrodzenie zarówno ryczałtowe, jak i godzinowe – więc albo jednorazową kwotę za dane etapy postępowania (postępowanie przygotowawcze przed prokuratorem, postępowanie przed sądem I instancji etc.) albo za czas, jaki adwokat poświęci za udział w czynnościach, przede wszystkim przesłuchaniach oskarżonych, pokrzywdzonych oraz świadków. Najczęściej jednak stosowany jest model mieszany, tj. uzgodnienie opłaty jednorazowej za podjęcie obrony lub przyjęcie pełnomocnictwa od pokrzywdzonego, a następnie rozliczenie godzinowe, za udział w koniecznych czynnościach.

Nie da się określić jednolitego cennika w sprawach karnych – bo każda sprawa jest inna. Wynagrodzenie adwokata zależy od złożoności danego stanu faktycznego, czynności, jakie należy wykonać (oględziny, konfrontacje, opinie biegłych) oraz liczby współoskarżonych i świadków, których należy przesłuchać, a także – a może przede wszystkim – od rodzaju przestępstwa, o którego popełnienie został oskarżony klient i grożącej za nie kary. Są sprawy mniej złożone, ale także sprawy wielopłaszczyznowe i wielowątkowe, których akta obejmują kilkadziesiąt tomów. W każdej z nich – jako adwokat – walczę do samego końca, by dowieść niewinności moich klientów lub staję po stronie pokrzywdzonych, by zadośćuczynić ich krzywdzie.

W celu określenia honorarium za pomoc adwokata Marcina Jakubicza w sprawie karnej – proszę o kontakt telefoniczny: +48 692 404 899 lub mailowy: marcin@adwokat-jakubicz.pl.

Stawka godzinowa za pomoc mojej kancelarii w sprawie karnej zaczyna się od 200 zł.

Sprawy rodzinne i spadkowe

W sprawach z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego najczęstszą formą rozliczenia z adwokatem jest wynagrodzenie ryczałtowe. Niezależnie czy chodzi o sprawę alimentacyjną, dotycząca władzy rodzicielskiej, stwierdzenie nabycia spadku czy sprawę o zachowek – klient wnosi jednorazową opłatę ze całe postępowanie (oddzielnie za postępowanie przed sądem I instancji i ewentualne postępowanie odwoławcze). Wyjątkiem są skomplikowane sprawy rozwodowe oraz te dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków oraz działu spadku – przy przyjęciu do prowadzenia takiej sprawy ustala się dodatkowe wynagrodzenie ryczałtowe płatne z każdy termin rozprawy, na której stawi się adwokat.

Cena pomocy prawnej udzielonej w sprawie rodzinnej lub spadkowej przez moją kancelarię zaczyna się od 1.230 zł.

Stała obsługa przedsiębiorców

Przy stałej obsłudze przedsiębiorców (spółek) oraz innych form organizacji (np. stowarzyszeń, fundacji) preferowaną formą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe płatne miesięcznie, choć niewykluczone jest również rozliczenie godzinowe lub model wynagrodzenia ryczałtowego od każdej dokonanej czynności (np. przygotowania wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego czy projektu uchwały).

Sprawy z zakresu prawa pracy

W sprawach z zakresu prawa pracy najczęstszym modelem wynagrodzenia adwokata jest wynagrodzenie ryczałtowe, tj. jednorazowa opłata ze całe postępowanie (oddzielnie za postępowanie przed sądem I instancji i ewentualne postępowanie odwoławcze). W postępowaniach o zapłatę (np. zaległego wynagrodzenia) wynagrodzenie określane jest zależnie od wartości przedmiotu sporu, tak jak w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Sprawy administracyjne (podatkowe)

W sprawach administracyjnych, w tym podatkowych, przyjmuje się model wynagrodzenia ryczałtowego, uiszczanego przez klienta za każdy etap postępowania – czy to przed organami administracji publicznej, czy przed sądami administracyjnymi.

Zwrot kosztów za adwokata (zastępstwa procesowego) od przeciwnika

Należy też pamiętać o jednej, bardzo istotnej kwestii związanej z kosztami pomocy prawnej udzielonej przed adwokata – zwrocie kosztów zastępstwa procesowego. Jeżeli sprawa, przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego, trafi do sądu i wynik sprawy będzie dla Państwa korzystny, przysługuje Państwu zwrot kosztów od strony przeciwnej, jakie ponieśliście ustanawiając pełnomocnika. Oznacza to, że w ogólnym rozrachunku pomoc udzielona przez adwokata w toku procesu nie będzie Państwa nic kosztować.

Pomoc prawna adwokata z urzędu

Osoby znajdujące się w gorszej sytuacji materialnej mogą postarać się po pomoc adwokata z urzędu, którego wynagrodzenie w całości pokrywa Skarb Państwa. Aby uzyskać tego typu pomoc, osoba, która się o nią stara musi skierować wniosek do sądu i wykazać, że nie stać jej na ustanowienie adwokata z wyboru.

W postępowaniu cywilnym (gospodarczym) należy do wniosku dołączyć wypełniony formularz – oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

W postępowaniu karnym natomiast, jeżeli oskarżony nie ukończył 18 lat, jest głuchy, niemy lub niewidomy lub zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności – sąd ustanowi adwokata z urzędu bez konieczności wykazywania swojej sytuacji majątkowej. Jest to tzw. „obrona obligatoryjna”.

Pomoc prawna ONLINE

Udzielam także pomocy prawnej zdalnej (online). Jeżeli Państwo nie mieszkają w Warszawie lub z jakichkolwiek innych względów nie możecie spotkać się ze mną w mojej kancelarii to istnieje możliwość uzyskania pomocy prawnej mailowo (marcin@adwokat-jakubicz.pl) lub telefonicznie (+48 692 404 899). Z ofertą w tym zakresie zapoznacie się w tym miejscu.