Adwokat Marcin Jakubicz · Prawo karne, rozwód, alimenty, spadki, sprawy cywilne, gospodarcze, upadłość, odszkodowanie i zadośćuczynienie, kredyty frankowe, postępowania frankowe, pozew, apelacja, tymczasowe aresztowanie, postępowania sądowe, umowa, sporządzanie umów, pożyczka, najem, dzierżawa, porady prawne · Warszawa, Śródmieście, Ochota, Żoliborz, Wola, Mokotów, Bielany, Włochy, Ursus, Ursynów, Wilanów, Praga, Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek, Wawer, Białołęka, Rembertów, Wesoła, mazowieckie

Jako adwokat, specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Obsługuję klientów indywidualnych oraz osoby prawne na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego oraz całej Polski. Zapraszam do kontaktu.

ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIE

Moja kancelaria adwokacka w Warszawie specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych. Pomagam uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie i dożywotnią rentę za wypadki komunikacyjne (uszczerbek na zdrowiu, śmierć) i inne. Zaufaj profesjonaliście!

ODSZKODOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE – ADWOKAT WARSZAWA
ODSZKODOWANIA ZA WYPADKI KOMUNIKACYJNE I INNE

§

! DARMOWA WYCENA SZKODY !


W ciągu całego życia narażeni jesteśmy na różne zdarzenia losowe, niejednokrotnie wiążące się z cierpieniami zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi. Możemy zostać poszkodowani w zdarzeniu drogowym, możemy poślizgnąć się na oblodzonym chodniku, nasz majątek może spłonąć w pożarze, a zabieg medyczny lub operacja mogą zostać przeprowadzone niezgodnie ze sztuką lekarską, czego konsekwencje możemy odczuwać do końca życia. Aby chociaż w pewnym stopniu zrekompensować sobie doznany ból, warto rozważyć wystąpienie o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Moja kancelaria adwokacka w Warszawie pomaga uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu: wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych, naruszenia dóbr osobistych czy nienależytego wykonania umów (w tym kar umownych) – zawsze godne i adekwatne do rozmiarów szkody i doznanej krzywdy.

Skontaktuj się ze mną (+48 692 404 899 / marcin@adwokat-jakubicz.pl), przedstaw swoją sytuację, a ja – w ramach darmowej wyceny – poinformuję Cię jakiej rekompensaty możesz się spodziewać od sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela!

Jesteś poszkodowanym?

Moja kancelaria adwokacka w Warszawie, miesząca się konkretnie w Śródmieściu, pomaga uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie, godne i adekwatne do rozmiarów szkody i doznanej krzywdy. W tym celu wyceniam wysokość należnych roszczeń, kieruję stosowne żądania do sprawcy lub jego ubezpieczyciela, prowadzę negocjacje, a w przypadku nieuznania roszczeń lub wypłaty odszkodowania w zbyt niskiej wysokości – kieruję sprawę do sądu i reprezentuję moich klientów. Należy bowiem wiedzieć, że na ogół ubezpieczyciel, nawet jeśli dokona wypłaty odszkodowania, jest ono zaniżone – zawsze warto przynajmniej poddać ocenie, czy nie warto walczyć o dopłatę!

Moja kancelaria adwokacka w Warszawie oferuje darmową wycenę szkody, na podstawie opisu zdarzenia oraz przedstawionej przez Państwa dokumentacji!

Pomagam przebrnąć przez wszystkie prawne zawiłości i wywalczyć należne Ci pieniądze, niezależnie, co było źródłem szkody – wypadek komunikacyjny, poślizgnięcie się na oblodzonym chodniku, zalanie mieszkania, kradzież, błąd w sztuce lekarskiej czy naruszenie dóbr osobistych.

Proszę też pamiętać, że w wypadku, kiedy ucierpieliśmy fizycznie, poza samym odszkodowaniem i zadośćuczynieniem możemy starać się od sprawcy lub ubezpieczyciela o rentę lub zwrot kosztów leczenia.

Jesteś sprawcą wypadku?

Jeżeli natomiast to Ty jesteś sprawcą wypadku, jako adwokat pomogę Ci ustalić, czy żądania strony poszkodowanej są słuszne, odnaleźć okoliczności umniejszające lub wyłączające Twoją odpowiedzialność oraz polubownie zakończyć sprawę, z jak najmniejszym uszczerbkiem dla Twojego majątku.

W jakich sprawach pomagam?

Pomagam wywalczyć odszkodowanie i zadośćuczynienie m. in. w sprawach o:

 • WYPADKI KOMUNIKACYJNE – dochodzenie roszczeń z tytułu uszczerbków na zdrowiu i śmierci z OC i AC, od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG),
 • SZKODY MAJĄTKOWE – dochodzenie roszczeń z tytułu zalań czy pożarów mieszkań i domów, wypadków losowych (np. poślizgnięcia się na nieodśnieżonym chodniku); dochodzenie roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych,
 • NIEWYKONANIE lub NIENALEŻYTE WYKONANIE UMÓW – odszkodowania za szkody majątkowe spowodowane niewywiązaniem się drugiej strony z zawartej umowy, opóźnienia w jej wykonaniu, dochodzenie kar umownych,
 • BŁĘDY W SZTUCE LEKARSKIEJ – dochodzenie odszkodowań z tytułu kosztów leczenia i rehabilitacji, zadośćuczynienia za uszkodzenia ciała,
 • NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH – żądanie zaprzestania naruszania dóbr osobistych, opublikowania przeprosin,
 • WYPADKI W PRACY – dochodzenie rekompensaty finansowej od pracodawcy za wypadek w czasie pracy,
 • PRZESTĘPSTWA – dochodzenie odszkodowania i innych roszczeń od sprawcy przestępstwa na Twoją szkodę, np. kradzieży lub zniszczenia mienia.

Jak pomagam?

W sprawach o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia i rentę możesz na mnie liczyć:

 • zapewniam konsultację prawną i właściwe doradztwo prawne w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienie,
 • ustalam podmiot odpowiedzialny za szkodę,
 • wyceniam szkodę majątkową i doznaną krzywdę,
 • żądam w Twoim imieniu odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy i ubezpieczyciela,
 • prowadzę negocjacje w celu uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę w godnej wysokości,
 • występuję na drogę sądową i prowadzę postępowania sądowe przeciwko sprawcom i ubezpieczycielom o zapłatę lub dopłatę odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • dochodzę zwrotu kosztów leczenia oraz renty w przypadku np. niezdolności do pracy, koniecznej rehabilitacji,
 • udzielam wsparcia prawnego na każdym etapie postępowania i walczę do końca o należne Ci pieniądze!

Ile kosztuje adwokat w sprawie o odszkodowanie?

Generalną zasadą w sprawach odszkodowawczych jest ustalanie wynagrodzenia adwokata w powiązaniu z wartością przedmiotu sporu, tj. kwotą, jakiej dochodzi się od sprawcy zdarzenia lub jego ubezpieczyciela. Minimalne stawki określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie i kształtują się one następująco:

do 500 zł – 90 zł;
powyżej 500 zł do 1.500 zł – 270 zł;
powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 900 zł;
powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.800 zł;
powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł;
powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 5.400 zł;
powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł – 10.800 zł;
powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł – 15.000 zł;
powyżej 5.000.000 zł – 25.000 zł.

Zdaję sobie jednak sprawę, że osoba, która ucierpiała w wypadku lub dotknęły ją skutki jakiegoś losowego zdarzenia znaleźć się może w trudnej sytuacji finansowej i ma pilniejsze wydatki niż pomoc prawna, np. koszty leczenia i rehabilitacji. Wychodząc naprzeciw tym trudnościom, moja kancelaria oferuje poprowadzenie sprawy odszkodowawczej za znacznie obniżoną stawkę wynagrodzenia wstępnego, a pozostała kwota wynagrodzenia zostanie uiszczona przez Państwa po wygraniu sprawy – tzw. success fee – jako ustalony % od wyegzekwowanej kwoty odszkodowania.

Moja kancelaria oferuje także możliwość rozliczenia ratalnego.

Potrzebujesz pomocy w sprawie odszkodowawczej? Skontaktuj się z kancelarią adwokata Marcina Jakubicza!

Jeżeli potrzebujesz pomocy oraz wsparcia w sprawie o uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty, skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu: +48 692 404 899, drogą e-mailową: marcin@adwokat-jakubicz.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej. Opisz mi krótko swoją sprawę, wskażę pierwsze kroki, jakie należy podjąć w sprawie, a także przedstawię warunki współpracy oraz wynagrodzenia. Wycena nic nie kosztuje, a rozpoczęcie współpracy na zaproponowanych przeze mnie warunkach następuje dopiero w momencie wyraźnej akceptacji z Państwa strony i podpisania stosownej umowy!

al. Jana Pawła II 80 lok. F35 00-175 Warszawa
+48 692 404 899

Godziny otwarcia:

Pn - Pt9:00 - 20:00
W sytuacji nagłej - zatrzymania przez Policję lub tymczasowego aresztowania - proszę o kontakt także w innych godzinach.