Adwokat Marcin Jakubicz · Prawo karne, rozwód, alimenty, spadki, sprawy cywilne, gospodarcze, upadłość, odszkodowanie i zadośćuczynienie, kredyty frankowe, postępowania frankowe, pozew, apelacja, tymczasowe aresztowanie, postępowania sądowe, umowa, sporządzanie umów, pożyczka, najem, dzierżawa, porady prawne · Warszawa, Śródmieście, Ochota, Żoliborz, Wola, Mokotów, Bielany, Włochy, Ursus, Ursynów, Wilanów, Praga, Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek, Wawer, Białołęka, Rembertów, Wesoła, mazowieckie

Jako adwokat, specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Obsługuję klientów indywidualnych oraz osoby prawne na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego oraz całej Polski. Zapraszam do kontaktu.

ROZWÓD - PORADNIK ROZWODOWY 2024

PORADNIK ROZWODOWY 2024

ROZWÓD – ADWOKAT WARSZAWA
KANCELARIA PRAWA RODZINNEGO W WARSZAWIE


Niestety, nie każde małżeństwo kończy się tak, jak w słowach złożonej przysięgi – „…oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci”. Statystyki są bezlitosne: rozwodzi się 1/3 osób, które wstąpiły w związek małżeński. Rozwód rozwodowi jednak nierówny – wszystko zależy zarówno od tego, co stanowi przyczynę rozpadu związku, jak i od tego, czy małżonkowie posiadają dzieci oraz jak kształtuje się ich sytuacja majątkowa, a przede wszystkim – mieszkaniowa. Tak jak nie ma dwóch takich samych małżeństw, tak też nie ma dwóch takich samych rozwodów. W jednym przypadku, kiedy małżonkowie są w stanie się porozumieć, postępowanie rozwodowe może być „formalnością”, w innym zaś szykować się należy na batalię, podczas której na sali sądowej pojawiają się wielkie emocje. Niezależnie czy planujesz zgodny rozwód czy też współmałżonek dopuścił się zdrady i to on jest wyłącznie winny rozpadu małżeństwa – moja kancelaria adwokacka w Warszawie, specjalizująca się w sprawach rodzinnych, udzieli Ci odpowiedniego wsparcia prawnego w toku całego postępowania rozwodowego. Zawsze stoję po stronie moich klientów, walcząc do samego końca o ich interesy oraz dobro małoletnich dzieci.

Nie widzisz już szans na uratowanie swojego małżeństwa i podjąłeś / podjęłaś decyzję o rozwodzie? Napisz do mnie (marcin@adwokat-jakubicz.pl) lub zadzwoń (+48 692 404 899) – jako adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, doświadczony w postępowaniach rozwodowych, udzielę ci wsparcia w całym procesie zakończenia związku małżeńskiego, stawiając na pierwszym miejscu dobro twoje i twoich dzieci. 

Dlaczego potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie rozwodowej? Adwokat udzieli Ci porady prawnej dostosowanej do Twojej sytuacji rodzinnej, pomoże napisać pozew rozwodowy lub odpowiedź na taki pozew, będzie towarzyszył Ci w sądzie podczas rozprawy, zada świadkom odpowiednie pytania, a razie konieczności – sporządzi apelację od wyroku rozwodowego do Sądu Apelacyjnego. Zapraszam więc do kontaktu, jeżeli poszukujesz wsparcia prawnego w swojej sprawie rozwodowej. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie koszty wiążą się ze sprawą rozwodową, w tym ustanowieniem pełnomocnika, zapraszam do zapoznania się z krótkim kompendium poniżej przygotowanym przez moją kancelarię. Oprócz informacji o kosztach, dowiesz się m. in. czym – w świetle polskiego prawa – jest rozwód oraz jak się do niego przygotować, a także jak przebiega takie postępowanie i jakie decyzje może podjąć sąd rozwiązując małżeństwo.

Od czego zacząć rozwód, jak się rozwieść?

Kiedy jeden z małżonków (a czasem oboje) podejmą decyzję o rozstaniu, nie widząc szans na uratowanie małżeństwa, pierwszym krokiem, jaki należy podjąć w celu prawnego zakończenia związku małżeńskiego jest skierowanie do właściwego Sądu Okręgowego pozwu rozwodowego.

Kto może złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy może złożyć każdy z małżonków. Pozwu rozwodowego nie można złożyć wspólnie – podpisać go może tylko jeden z małżonków (powód / powódka), drugi z małżonków jest wtedy pozwanym / pozwaną i przysługuje mu prawo złożenia w sądzie odpowiedzi na pozew rozwodowy, kiedy ten zostanie mu doręczony przez sąd na adres obecnego miejsca zamieszkania.

Do jakiego sądu złożyć pozew rozwodowy, gdzie złożyć pozew, który sąd jest właściwy?

Pozew rozwodowy składa się zawsze do Sądu Okręgowego. W pierwszej kolejności jest to sąd właściwy dla miejsca, gdzie małżonkowie ostatnio razem mieszkali, jeżeli nadal jeden z małżonków tam mieszka lub przebywa. Jeżeli oboje małżonkowie zmienili po rozstaniu miejsce zamieszkania, właściwy będzie sąd aktualnego miejsca zamieszkania strony pozwanej, a w ostateczności, jeżeli pozwany nie ma miejsca stałego zamieszkania – pozew rozwodowy powód / powódka może złożyć w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

PRZYKŁAD 1: Dominika i Tomasz mieszkali kilka lat w centrum Warszawy, rozstali się. Tomasz wyprowadził się do domu rodzinnego we Wrocławiu, Dominika została w mieszkaniu w Warszawie. Zarówno Dominika, jak i Tomasz pozew rozwodowy muszą złożyć do Sądu Okręgowego w Warszawie (ostatnie ich wspólne miejsce zamieszkania).

PRZYKŁAD 2: Dominika i Tomasz mieszkali kilka lat w centrum Warszawy, rozstali się. Tomasz wyprowadził się do Wrocławia, Dominika do Krakowa. Jeżeli to Tomasz złoży pozew rozwodowy – skieruje go do Sądu Okręgowego w Krakowie, a jeśli Dominika – do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Jak napisać pozew rozwodowy, co napisać w pozwie rozwodowym? Co zawiera pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy – tak jak każdy inny pozew w postępowaniu cywilnym – musi zawierać takie podstawowe elementy, jak:

 • data i miejsce sporządzenia;
 • wskazanie właściwego Sądu (Sąd Okręgowy w…, Wydział Cywilny);
 • wskazanie danych stron – powoda i pozwanego, ich adresów zamieszkania, a w przypadku powoda także numer PESEL;
 • żądanie pozwu (wnioski) – tj. żądanie rozwiązania związku małżeńskiego (ze wskazaniem gdzie i kiedy zawartego) z orzekaniem czy bez orzekania o winie, a jeśli ze związku narodziły się (lub zostały przysposobione) małoletnie dzieci – określenie miejsca zamieszkania dzieci po rozwodzie, kwestii władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów; w przypadku, kiedy rozwodzący się małżonkowie nadal zamieszkują wspólnie, sąd może orzec także o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie, a także można wnioskować o eksmisję jednego z małżonków, kiedy swoim nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie;

UWAGA! Sąd w wyroku rozwodowym może także podzielić majątek rozwodzących się małżonków, ale zrobi to tylko na wniosek oraz wtedy, kiedy pomiędzy małżonkami nie ma konfliktu co do składu majątku i sposobu podziału. Jeżeli małżonkowie nie są w tym zakresie zgodni, po rozwodzie (ustaniu ustroju wspólności majątkowej) należy skierować – tym razem do sądu rejonowego – nową sprawę o podział majątku wspólnego.

 • dowody – należy złożyć wszystkie niezbędne wnioski dowodowe, tzn. powołać świadków (na okoliczność winy) oraz wszelkie dokumenty (np. dokumentujące wydatki na dzieci). Można też wnioskować o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, przede wszystkim z opinii biegłych psychologów i pedagogów z OZSS (Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych), którzy wypowiedzą się, co sytuacji rodzinnej stron. Należy wskazać (opisać) na jaką okoliczność powołujemy dany dowód (np. wiadomości – na dowód zdrady małżeńskiej czy faktury – na dowód wydatków na dziecko);
 • wniosek o zabezpieczenie – na czas postępowania rozwodowego można zabezpieczyć część naszych żądań, np. alimentacyjnych, tak by były one płacone przez współmałżonka już w trakcie (czasem długoletniej) sprawy, a nie dopiero po jej zakończeniu. Zabezpieczyć można również miejsce zamieszkania i kontakty z dziećmi;
 • uzasadnienie – należy uzasadnić nasze wszystkie żądania (np. dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, dlaczego współmałżonek jest winny, dlaczego dziecko ma mieszkać z nami, dlaczego żądamy alimentów w danej wysokości itd.);
 • podpis – pozew należy podpisać własnoręcznym podpisem;
 • załączniki i odpis dla strony przeciwnej – należy wymienić wszystkie dołączane do pozwu dokumenty, zdjęcia itp. oraz dołączyć ich kopię wraz z kopią pozwu, którą sąd doręczy współmałżonkowi;
 • dowód opłaty sądowej lub wniosek o zwolnienie z ponoszenia opłaty wraz z formularzem – opłata od pozwu w sprawie rozwodowej to 600 zł. Jeśli nie jesteś w stanie uiścić opłaty, należy w pozwie zawrzeć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem – oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Powyższe oczywiście to tylko i wyłącznie czysto formalny (techniczny) opis tego, co powinno znaleźć się pozwie rozwodowym i tego, co jest wymagane, by sprawa w sądzie mogła się w ogóle rozpocząć. Najważniejsze jest jednak odpowiednie umotywowanie i udowodnienie swoich żądań i wniosków, tak by osiągnąć oczekiwany rezultat. Pominięcie jakichś istotnych okoliczności czy złe ich dowodzenie może mieć nieodwracalne skutki w Państwa dalszym życiu – np. nieorzeczenie winy małżonka pozbawi Cię prawa do alimentów, a z kolei zasądzenie zbyt niskich alimentów na dzieci utrudni sytuację finansową rodziny. Moja kancelaria w Warszawie specjalizuje się w sprawach rodzinnych, w tym rozwodowych, i pomoże przygotować Ci pozew rozwodowy w sposób należyty, tak by zabezpieczyć interesy Twoje oraz Twoich dzieci, a także będzie reprezentować Cię w toku całego postępowania rozwodowego przed sądem!

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu rozwodowego?

Do pozwu rozwodowego koniecznie należy dołączyć:

 • odpis aktu małżeństwa – celem wykazania zawarcia związku małżeńskiego,
 • odpisy aktów urodzenia dzieci – celem wykazania, że dzieci urodziły się ze związku małżeńskiego,
 • dowód opłaty od pozwu lub wniosek o zwolnienie z ponoszenia opłaty wraz z formularzem – opłata od pozwu w sprawie rozwodowej to 600 zł. Jeśli nie jesteś w stanie uiścić opłaty, należy w pozwie zawrzeć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem – oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Dodatkowo, należy dołączyć wszystkie dowody (dokumenty, zdjęcia, nagrania itp.) na poparcie naszych twierdzeń i żądań – jeżeli przykładowo domagamy się stwierdzenia winy małżonka w rozpadzie związku, oprócz naszych zeznań, przydatne mogą okazać się np. dowody zdrady (zdjęcia, wiadomości); jeżeli z kolei żądamy od współmałżonka alimentów na dzieci, koniecznym będzie wykazanie ich kosztów utrzymania (umowa najmu, faktury za zajęcia dodatkowe czy leki itp.).

Ile kosztuje rozwód? Opłata sądowa od pozwu rozwodowego

Sprawa rozwodowa kosztuje 600 zł. Opłatę należy wpłacić na konto bankowe dochodów budżetowych właściwego Sądu Okręgowego (numery kont są na stronach internetowych sądów) lub opłacić w kasie sądu.

Jeżeli jesteś w złej sytuacji materialnej i nie jesteś w stanie uiścić opłaty, wraz z pozwem należy złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i załączyć wypełniony i podpisany formularz – oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie sąd zwróci powodowi / powódce połowę opłaty (300 zł), a także zasądzi, na wniosek, zwrot kolejnych 150 zł (1/4) od pozwanego pozwanej – innymi słowy cała sprawa rozwodowa kosztować może 150 zł.

Co innego w przypadku przegranej którejkolwiek ze stron – jeżeli np. powód wniesie o rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy pozwanego i taka wina zostanie orzeczona, strona przegrywająca (czyli w tym przypadku pozwany) nie dość, że będzie musiał zwrócić całą kwotę (600 zł) powodowi / powódce to jeszcze zostać może obciążony innymi kosztami procesu, jak np. kosztami powołanych w sprawie biegłych.

Kiedy są da (orzeknie) rozwód? Jakie są przesłanki rozwodu?

Wbrew temu, co niektórzy mogą myśleć – sąd nie daje rozwodu z automatu. Aby sąd mógł orzec, że małżeństwo ustało, musi ustalić – w trakcie postępowania – iż nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, czyli muszą ustać trwale i zupełnie trzy więzi: uczuciowa (duchowa), fizyczna (intymna) oraz gospodarcza. Ustalenie to odbywa się przede wszystkim na podstawie zeznań stron, ale także wszelkich innych dowodów przeprowadzanych w sprawie (dokumentów, świadków).

UWAGA! To, że w trakcie postępowania rozwodowego strony mieszkają razem nie oznacza, iż istnieje między nimi więź gospodarcza.

To jednak nie wszystko. Zgodnie z przepisami sąd nie da rozwodu mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, gdy:

 • wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
 • rozwodu żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

Jest to tak naprawdę kluczowa kwestia w postępowaniu rozwodowym. Generalna zasada jest taka, że sąd zobowiązany jest do ustalenia czy i który z małżonków jest winnym rozkładu pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że sąd może stwierdzić:

 • winę męża/żony,
 • winę obojga małżonków,
 • że żaden z małżonków nie jest winny – ale to sytuacja wyjątkowa, np. kiedy po zawarciu małżeństwa ujawniła się choroba psychiczna któregoś z małżonków.

Rozwód bez orzekania o winie jest możliwy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zgodzą się na to obie strony (np. w pozwie i odpowiedzi na pozew czy ustnie na rozprawie). W innym wypadku sąd jest zawsze obowiązany orzec w przedmiocie winy i tę winę przypisać jednemu z małżonków, obojgu lub żadnemu z nich.

Orzeczenie winy któregoś z małżonków ma znaczenie z dwóch przyczyn – po pierwsze jest to swoista satysfakcja dla małżonka skrzywdzonego zdradą czy innym, nagannym zachowaniem drugiego małżonka, a po drugie – małżonek niewinny może domagać się alimentów od małżonka wyłącznie winnego, jeżeli rozwód pociągnął ze sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Nie jest tajemnicą, że rozwód z orzekaniem winny jest znacznie bardziej skomplikowany, wymaga przedstawienia odpowiednich dowodów, przeciwstawienia się twierdzeniom współmałżonka i jego pełnomocnika. Jako adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych i rozwodowych, pomogę Ci przejść przez całe postępowanie rozwodowe, udzielę wsparcia zarówno prawnego, jak i emocjonalnego, bo wiem, że rozwód wiąże się ze sporymi emocjami. Zachęcam do kontaktu z moją kancelarią w Warszawie!

O czym jeszcze orzeka sąd w sprawie o rozwód?

Orzeczenie w przedmiocie winy to jedno, natomiast w naszym systemie prawnym, jeżeli ze związku małżeńskiego narodziły się dzieci i – w momencie orzekania rozwodu – są jeszcze niepełnoletnie, sąd musi zdecydować o:

 • MIEJSCU ZAMIESZKANIA, tj. u którego z rodziców dzieci będą miały miejsce zamieszkania,
 • ALIMENTACH, tj. kto i w jakiej wysokości płacić będzie alimenty na dzieci,
 • WŁADZY RODZICIELSKIEJ, czy oboje rodzice będą mieli pełnię władzy rodzicielskiej czy władza któregoś z nich będzie ograniczona lub któryś z rodziców będzie jej pozbawiony,
 • KONTAKTACH Z DZIEĆMI, tj. kiedy rodzic, u którego dzieci na stałe nie mieszkają, będzie mógł się z nimi widywać.

W kwestii władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, rodzice mogą się porozumieć, a sąd takie porozumienie będzie respektował, jeżeli tylko nie jest ono sprzeczne z dobrem dzieci. Na zgodny wniosek rodziców, o kontaktach sąd nie musi orzekać w ogóle.

O alimentach generalnie sąd musi orzec, choć coraz częściej zdarza się – szczególnie, kiedy orzekana jest tzw. „opieka naprzemienna” – że sądy, zamiast określać konkretną kwotę, jaką jeden z rodziców ma płacić na konto drugiego, zawierają w wyrokach sformułowanie np. że rodzice ponoszą koszty utrzymana dzieci po połowie lub w takim w zakresie, w jakim dzieci u nadanego z rodziców przebywają.

Więcej i bardziej szczegółowo o alimentach, władzy rodzicielskiej czy kontaktach przeczytacie Państwo w innych artykułach na mojej stronie i blogu. W poradniku niniejszym chciałem jedynie zaznaczyć, że kwestie dotyczące dzieci są równie istotne w postępowaniu rozwodowym, co ustalenie winy współmałżonka, a sąd kieruje się przede wszystkim dobrem małoletnich. Kwestie te, na czas postępowania rozwodowego, można także zabezpieczyć, tzn. że zanim sąd prawomocnie orzeknie rozwód, jeden ze współmałżonków zostanie zobowiązany do płacenia alimentów jeszcze przed końcowym wyrokiem.

Co ze wspólnym mieszkaniem po rozwodzie? Czy mogę zostać w mieszkaniu należących wyłącznie do męża/żony?

W trakcie rozwodu współmałżonek, nawet jak prawo własności przysługuje wyłącznie drugiemu małżonkowi, może pozostać i mieszkać w tym lokalu – wynika to z treści art. art. 28(1) krio, zgodnie z którym jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

Jak natomiast sprawa wygląda po rozwodzie? Generalnie po ustaniu małżeństwa małżonek nie będący właścicielem lokalu powinien się wyprowadzić, ale sąd jest władny – w wyroku rozwodowym – orzec o tymczasowym sposobie korzystania z mieszkania po rozwodzie. Chodzi o to, żeby dać rozwiedzionemu małżonkowi, któremu nie przysługuje tytuł do lokalu, czas na znalezienie nowego lokum.

A co, jeżeli małżonkom przysługuje współwłasność? Po rozwodzie należy przeprowadzić podział majątku wspólnego lub zniesienie współwłasności nieruchomości, jeżeli rozwiedzeni małżonkowie nie są w stanie się porozumieć. Takie postępowanie jednak może jakiś czas trwać, a na przykład rozwód został spowodowany tym, że jeden z małżonków stosował przemoc. W takim wypadku, małżonek będący ofiarą przemocy może wnieść w sprawie rozwodowej o przymusową eksmisję małżonka, jeżeli ten swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

W orzeczeniu rozwodowym sąd może także – na wniosek – podzielić mieszkanie lub przyznać mieszkanie jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego.

UWAGA! Sąd w postępowaniu rozwodowym nie jest władny decydować w zakresie kredytu, który małżonkowie zaciągnęli na kupno mieszkania, przez co lokal obciążony jest hipoteką. Te kwestie małżonkowie muszą uregulować z bankiem i między sobą, a ewentualne nakłady rozliczyć w postępowaniu o podział majątku wspólnego!

Jak wygląda sprawa rozwodowa? Jakie pytania zadaje sąd w sprawie rozwodowej?

Podczas sprawy – a właściwie rozprawy rozwodowej – przesłuchiwani są rozwodzący się małżonkowie oraz powołani przez nich świadkowie, a czasem także biegli sądowi, którzy zostali wezwani do sądu w celu ustosunkowania się do wniosków płynących z ich opinii dotyczącej predyspozycji rodzicielskich rozwodzących się małżonków. Prawo zadawania pytań ma zarówno sąd, jak i strony postępowania (czyli właśnie małżonkowie i ich pełnomocnicy).

O co może pytać małżonków sąd? Przede wszystkim sąd dążyć będzie do ustalenia czy, a jeśli tak – to z jakich przyczyn nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Jeżeli posiadacie dzieci to również należy oczekiwać pytań dotyczących małoletnich.

Przykładowe pytania, które mogą paść ze strony sądu na rozprawie rozwodowej:

 • co jest przyczyną rozpadu związku małżeńskiego?
 • czy kocha Pani/Pan męża/żonę?
 • czy i kiedy ostatni raz współżyliście ze sobą?
 • czy prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe/mieszkacie pod tym samym adresem? Jeśli nie – gdzie mieszkacie?
 • jakie są przyczyny, że chce Pani/Pan eksmitować współmałżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania? (w przypadku złożenia wniosku o eksmisję)
 • czy decyzja o rozwodzie jest przemyślana? Czy były podejmowane próby ratowania małżeństwa?
 • czy macie rozdzielność majątkową (intercyzę)?
 • z kim mieszkają dzieci? Jak przebiega opieka nad nimi?
 • jakie są koszty utrzymania dzieci?
 • jakie są przyczyny, że chce Pani/Pan ograniczyć/pozbawić współmałżonka władzy rodzicielskiej? (w przypadku złożenia takiego wniosku)

Czy wyrok rozwodowy jest ostateczny? Jak odwołać się od wyroku rozwodowego?

Jak najbardziej istnieje możliwość odwołania się od wyroku rozwodowego. Od takiego orzeczenia przysługuje apelacja, którą wnosi się do Sądu Apelacyjnego za pośrednictwem Sądu Okręgowego (a więc apelację wysyłamy do Sądu Okręgowego, który następnie przekazuje ją wraz z aktami sprawy do Sądu Apelacyjnego).

Aby można było wnieść apelację, należy najpierw – w terminie 7 dni od wydania wyroku przez Sąd Okręgowy – wnieść wniosek o doręczenie uzasadnienia tego wyroku w całości (koszt takiego wniosku to 100 zł). Kiedy Sąd przyśle na adres domowy wyrok wraz z uzasadnieniem, dopiero od tego momentu mamy równe 14 dni na wysłanie apelacji do sądu.

W apelacji skarżyć można cały wyrok albo tylko poszczególne jego rozstrzygnięcia.

PRZYKŁAD 1: Jeżeli małżonek jest zadowolony z orzeczenia winy drugiego małżonka, ale uważa, że sąd zasądził za niskie alimenty na dzieci – nie skarży całego wyroku, a jedynie rozstrzygnięcie o alimentach (które jest zawarte w oddzielnym punkcie wyroku).

Opłata od apelacji wynosi 600 zł (a właściwie 500 zł, bo 100 zł zaliczane jest z opłaty od wniosku o uzasadnienie wyroku), jednakże tylko wtedy, kiedy skarżymy także orzeczenie o winie. Jeżeli zaskarżamy np. wyłącznie alimenty czy orzeczenie dotyczące eksmisji, opłata będzie inna (niższa lub wyższa), a jeżeli alimenty skarży małżonek, na rzecz którego zostały one zasądzone to taka apelacja jest darmowa. Wszystko więc zależy od tego w jakim zakresie nie zgadzamy się z wyrokiem rozwodowym.

PRZYKŁAD 2: W odniesieniu do powyższego przykładu, w takiej sytuacji małżonek skarżący wyłącznie alimenty, które zostały zasądzone, jako płatne do jego rąk, w ogóle nie płaci za apelację. Natomiast, gdyby zgadzał się z całym wyrokiem oprócz tego, że sąd nie eksmitował drugiego małżonka z mieszkania – wtedy uiszcza opłatę w wysokości 200 zł, czyli taką samą jak od sprawy o eksmisję.

Wysokości opłat uregulowane są w ustawie – o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W razie potrzeby porady i wsparcia w sporządzeniu apelacji w sprawie rozwodowej, zachęcam do kontaktu z moją kancelarią.

Jaki jest koszt sprawy o rozwód? Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód?

Jak wskazano wyżej, podstawowy koszt rozpoczęcia sprawy rozwodowej to 600 zł – tyle kosztuje opłata od pozwu, a opłatę tę wnosi małżonek, który rozpoczyna postępowanie rozwodowe (jeżeli rozwód odbędzie się bez orzekania o winie lub sąd orzeknie wyłączną winę drugiego małżonka – można liczyć na częściowy lub całościowy zwrot tej opłaty).

Ponadto, strona przegrywająca sprawę (a więc w przypadku, gdy sąd stwierdzi jej winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego) musi się liczyć ze zwrotem drugiemu współmałżonkowi nie tylko powyższej opłaty (600 zł), ale także kosztów ustanowienia przez niego pełnomocnika oraz zapłaty innych kosztów, które powstały w sprawie – np. wynagrodzenia biegłych czy kosztów mediacji. Oznacza to, że jeżeli sąd uzna Twoją winę, koszt sprawy rozwodowej może wynieść nawet kilka tysięcy złotych.

A jak to jest z kosztami pomocy adwokata w sprawie rozwodowej? Jest taki stary, adwokacki żart, że koszt rozwodu to koszt wesela dzielony przez połowę. Podkreślam jednak, że to tylko żart…

W rzeczywistości, honorarium adwokata jest dużo niższe, ustalane w zależności od stopnia złożoności sprawy, tego, czego rozwodzący się małżonek oczekuje, czy domaga się stwierdzenia winy drugiego małżonka, czy w małżeństwie istnieje konflikt w kwestii opieki nad dziećmi. Rozumiem, że najpewniej oczekujecie Państwo przedstawienia konkretnych kwot, ale to jest możliwe dopiero po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą i poznaniu Państwa oczekiwań. Z swojej strony zapewniam, że przy pierwszym kontakcie – telefonicznym lub mailowym – nie pobiorę od Państwa żadnych opłat, a rozmowa pozwoli mi na wycenienie ewentualnej, dalszej pomocy w sprawie.

Orientacyjnie mogę wskazać, że najmniej skomplikowana sprawa rozwodowa, gdzie z małżeństwa nie narodziły się dzieci, a małżonkowie są zgodni, co do braku orzekania o winie to koszt od 1.230,00 zł. Jeżeli małżonkowie nadal są zgodni, jednakże mają dzieci i jest potrzeba przygotowania porozumienia rodzicielskiego – koszt wzrośnie o kilkaset złotych. W kwoty te wliczony jest już koszt porady prawnej, a więc jest to cały koszt, jaki Państwo poniosą.

Natomiast, jeżeli w małżeństwie jest konflikt – czy to w zakresie winy, czy w zakresie opieki nad dziećmi (kontaktów, alimentów, władzy rodzicielskiej) – koszt mojej pomocy w postępowaniu zaczyna się od 3.000,00 zł netto. Tutaj wszystko zależy od tego, czego Państwo żądacie, jakimi dysponujecie dowodami, ilu świadków należy przesłuchać w sprawie. Proszę pamiętać, że moja pomoc nie ogranicza się tylko do przygotowania pism procesowych czy stawiennictwa na rozprawach, ale, przyjmując od Państwa pełnomocnictwo, przyjmuję też odpowiedzialność za Państwa i Państwa dzieci powodzenie w sprawie.

Moja kancelaria akceptuje także płatność ratalną.

Koszt samodzielnej porady prawnej, w zależności od jej złożoności, to 200,00 – 300,00 zł netto.


Kancelaria zastrzega, iż powyższy wpis nie stanowi porady prawnej, mogącej mieć zastosowanie do konkretnej sprawy. W celu umówienia się na indywidualną poradę proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Stan prawny: październik 2022 roku

 

POTRZEBUJESZ POMOCY W SPRAWIE RODZINNEJ LUB ROZWODOWEJ? SKONTAKTUJ SIĘ Z KANCELARIĄ ADWOKATA MARCIN JAKUBICZA W WARSZAWIE!

Jeżeli więc zdecydował(a/e)ś się na rozwód i potrzebujesz pomocy oraz wsparcia w prawnym zakończeniu swojego małżeństwa lub w jakimkolwiek postępowaniu dotyczącym spraw rodzinnych, w tym przede wszystkim tych związanych z dziećmi, skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu: +48 692 404 899, drogą e-mailową: marcin@adwokat-jakubicz.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej. Opisz mi krótko swoją sprawę, wskażę pierwsze kroki, jakie należy podjąć w sprawie, a także przedstawię warunki współpracy oraz wynagrodzenia. Wycena nic nie kosztuje, a rozpoczęcie współpracy na zaproponowanych przeze mnie warunkach następuje dopiero w momencie wyraźnej akceptacji z Państwa strony i podpisania stosownej umowy oraz udzielenia pełnomocnictwa!

 

 

 

 

 

al. Jana Pawła II 80 lok. F35 00-175 Warszawa
+48 692 404 899

Godziny otwarcia:

Pn - Pt9:00 - 20:00
W sytuacji nagłej - zatrzymania przez Policję lub tymczasowego aresztowania - proszę o kontakt także w innych godzinach.